NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

Ukończyła studia licencjackie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia magisterskie z zakresu edukacji integracyjnej i włączającej. Jest nauczycielem mianowanym.
W pracy w przedszkolu bardzo ważne jest dla niej zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom, co uważa za niezbędne do ich rozwoju i edukacji. Na co dzień dba o budowanie zaufania, by móc skutecznie wspierać realizację potrzeb swoich małych podopiecznych.