NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

 

Ukończyła studia licencjackie na kierunku – Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Kontynuuje naukę na studiach magisterskich na kierunku Surdopedagogika. Uważa, że rolą nauczyciela jest wpieranie dzieci w procesie poznawania świata i rozwijania osobowość i charakteru.