DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH FUNDACJI ETO

ORAZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pedagog społeczny. Wiele lat spędziła poza granicami Polski, mieszkając w Etiopii, Belgii i Holandii, stykając się z różnymi kręgami kulturowymi i systemami oświatowymi. Założyła Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Osstoja” w Holandii oraz działające przy nim: Polską Szkołę i Klub Malucha.