Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Zaczytani

Drodzy Rodzice,

W tym roku nasze Przedszkole ponownie weźmie udział w ogólnopolskiej Wielkiej Zbiórce Książek organizowanej przez Zaczytanych (https://zaczytani.org/). Jak co roku zebrane książki przekażemy szpitalom, hospicjom, domom dziecka, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym i centrum aktywności lokalnej. Zbieramy książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane po 2000 roku – ważne, aby były w bardzo dobrym stanie, takie jakie przekazaliby Państwo bliskim w potrzebie.

Kartony oznaczone sówką (logiem zaczytanych) będą znajdowały się przy głównym wejściu do Przedszkola oraz na I piętrze przy schodach. Książki zbieramy do 26 maja.

Ewentualne pytania prosimy kierować do wychowawców grup lub do koordynatora akcji p. Anny Stefaniak (wychowawczyni grupy Limonek) a.stefaniak@szkrabki.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji!

Zobacz również

Nasza kadra

Jacek Binkowski - logopeda

Jacek Binkowski - logopeda

Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Dalej kształcę się i rozwijam w tym kierunku, biorąc udział w różnorodnych szkoleniach.

Z dziećmi pracuję już od kilku lat i ...