NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną, a także organizację i zarządzanie w oświacie, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W codziennej pracy kieruje się przede wszystkim zasadą bezpieczeństwa i zaufania, którą stara się wprowadzić w relacje z dziećmi. Uważa, że niezmiernie ważne jest to, aby w pierwszych latach życia pozwolić dziecku na wszechstronny rozwój i odkrywanie pasji.