NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP Wszechnica Polska w Warszawie, na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła kurs kierownika wycieczek szkolnych i opiekuna kolonii. Dzięki zaangażowaniu, które wkłada w prace z najmłodszymi, zyskuje ich zaufanie i uznanie rodziców. Nauczyciel to dla niej nie tylko zawód, ale przede wszystkim prawdziwa pasja, dająca wiele radości i satysfakcji.