JOANNA KOWALCZYK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO    Jest absolwentką pedagogiki specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W dzieciach fascynuje ją ich...

ANNA STEFANIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO    Ukończyła studia licencjackie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia magisterskie z zakresu edukacji integracyjnej i włączającej. Jest nauczycielem mianowanym. W pracy w przedszkolu bardzo...

SYLWIA KRÓL

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO      Jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Uniwersytetu Warszawskiego. Chęć poznania otaczającego świata, kreatywność oraz pytania i odpowiedzi dzieci za każdym razem potrafią ją...

AGNIESZKA MIERZEWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO    Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jako nauczyciel stara się stwarzać dzieciom bezpieczne warunki rozwoju, oparte na wzajemnym zaufaniu. Wspiera je i zachęca do poznawania świata...

KLAUDIA GAWRYOŁEK

ASYSTENT NAUCZYCIELA    W mojej pracy koncentruje się na wspieraniu samodzielności i wrażliwości na piękno świata. Chciałaby także rozbudzić w dzieciach ciekawość, otwartość i tolerancję. Ważne jest dla niej, aby stworzyć dziecku przestrzeń...

MAŁGORZATA SIELCZAK

ASYSTENT NAUCZYCIELA    Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnych grup wiekowych, młodzieżą oraz seniorami. Interesują ją inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne, jak i związane z nimi innowacje, w szczególności oparte...