Ukończyła studia licencjackie o specjalności wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zbierała w przedszkolach i klubikach. Uważa, że duże znaczenie w kształtowaniu dzieci mają relacje między rówieśnikami. Pokazując im odpowiednie zachowania nauczyciel może uczyć ich podstawowych wartości, szacunku do siebie i innych ludzi.