Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Rekrutacja w naszej placówce trwa przez cały rok, o ile w danej grupie wiekowej są wolne miejsca. Aby zapisać dziecko prosimy pobrać formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres sekretariat@szkrabki.pl 

Więcej informacji na temat rekrutacji do klasy 1 oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej Szkoły.

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
 1. Spotkania informacyjne dla rodziców, dotyczące rekrutacji do klasy 0 i 1 odbędą się:

  1. 8 stycznia 2020 r. o godzinie 18:00. Zebranie informacyjne dla rodziców, których dzieci w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do klasy 0. Spotkanie jest adresowane  do wszystkich osób zainteresowanych.

  2. 9 stycznia 2020 r. o godzinie 18:00. Zebranie informacyjne dla rodziców, których dzieci w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do klasy 1. Spotkanie jest adresowane  do wszystkich osób zainteresowanych.

 2. Dzień Otwarty w naszych Placówkach odbędzie się 18 stycznia 2020 r. w godzinach 11:00-14:00. Będzie to okazja do poznania nas, naszych metod pracy i kadry!

 3. Spotkania rekrutacyjne z dziećmi i rodzicami odbędą się w weekendy: 25-26.01.2020 r. oraz 01-02.02.2020 r.

 4. Zgodnie z Zasadami rekrutacji dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Przedszkole zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia takiego dziecka.

 5. Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do Niepublicznego Przedszkola Szkrabki prosimy o wypełnienie Ankiety Zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres sekretariat@szkrabki.pl, lub przyniesienie na spotkanie.

 6. Rodziców, których interesuje zapisanie dziecka do młodszych grup przedszkolnych (2,5-5-latki) prosimy o kontakt z sekretariatem (sekretariat@szkrabki.pl, tel. 511 398 468) w celu umówienia się na indywidualne spotkanie.

 7. O przyjęciu do Przedszkola informujemy drogą poczty elektronicznej. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane – 07 lutego 2020 r.

 8. W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do klasy 0, należy podpisać Umowę edukacyjną i wpłacić opłatę rekrutacyjną. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą zostać poproszeni o szybsze podjęcie decyzji.

 9. Brak opłaty w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy kandydatów na uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły rekrutacji tel. 511398468

Więcej o przedszkolu przeczytają Państwo tutajsmiley

 

Dlaczego my

program

Program oparty na rozwijaniu indywidualnych uzdolnień dziecka oraz kompetencjach językowych, muzycznych, matematycznych i ruchowych.

wartości

Zajęcia prowadzone w duchu prawdy, dobra i piękna, poznawania praw człowieka i szacunku wobec innych.

warunki lokalowe

Obszerne sale zabaw, sala ruchowa, trzy place zabaw umożliwiające różnorodne aktywności na świeżym powietrzu.

dowóz

Możliwość skorzystania z dowozu dziecka do przedszkola Szkrabkobusem.

urozmaicony jadłospis

Możliwość wybrania diety zgodnej ze wskazaniami lekarza alergologa prowadzącego dziecko.

kadra

Wykwalifikowana kadra zapewniająca bezpieczne i przyjazne środowisko.

lokalizacja

Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu Las Natoliński, a jednocześnie w bliskiej odległości od stacji metra Kabaty.

dogodne godziny pracy

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w godzinach 7:30-18:00.

Zobacz również

Nasza kadra

Katarzyna Dramińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Katarzyna Dramińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Każdego dnia staram się towarzyszyć dzieciom i wspierać je w przeżywaniu emocji, pokonywaniu trudności i dążeniu do samodzielności. W mojej grupie dużo się przytulamy, śmiejemy i śpiewamy, by w wesołej i domowej atmosferze badać wszystko to, co ...