WICEDYREKTOR DS. PEDAGOGICZNYCH

Skończyła studia pedagogiczne (Pedagogika wczesnoszkolna i Pedagogika przedszkolna) na Uniwersytecie Warszawskim, terapię pedagogiczną ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej, oraz studia filozoficzne (ze specjalnością historia filozofii) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Bliskie jej są metody edukacyjne akcentujące holistyczny rozwój dziecka, przede wszystkim zaś te podkreślające znaczenie rozwoju ruchowego.