Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Każdego dnia stara się towarzyszyć dzieciom i wspierać je w przeżywaniu emocji, pokonywaniu trudności i dążeniu do samodzielności. Uważa, że nauczyciel i dziecko korzystające z nieograniczonej wyobraźni, wspólnie tworzą wspaniały świat zabawy, nauki, radości i nowych doświadczeń.