ASYSTENT NAUCZYCIELA 

 
Praca pedagogiczna z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji. Najważniejszy jest dla niej wzajemny szacunek, zrozumienie i zapewnienie kompleksowego doskonalenia uczniów.