NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

Początkowej i Terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na Uniwersytecie Warszawskim. pracy z najmłodszymi stara się rozwijać i pielęgnować w nich małego odkrywcę i zachęcać do kolejnych poszukiwań. Uważnie obserwuje dzieci, ukierunkowując swoją pracę na ich indywidualne potrzeby.