Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Agnieszka Schaitter – dyrektor przedszkola

Kadra

Bycie pedagogiem, to nie tylko wykonywanie zawodu, czy realizowanie pasji. To styl życia, który łączy w niezawodną całość takie wartości jak szacunek, dobro, piękno i prawda, z umiejętnością patrzenia na świat oczami dziecka. Jestem przekonana, że od dzieci możemy nauczyć się nie tylko szczerości i autentyczności, ale przede wszystkim bezgranicznej radości, jaka towarzyszy im w poznawaniu świata.

Staram się budować więzi oparte na zrozumieniu, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, poprzez szacunek do każdego dziecka, jego myśli, wyborów, decyzji, pracy, jaką wkłada w codzienne odkrywanie świata, a także niepowodzeń i zmagań, które temu towarzyszą. Dążę do wszechstronnego rozwoju moich podopiecznych. Słucham, obserwuję i wierzę, że szczerość i zaufanie, jakim obdarzają mnie dzieci, owocuje możliwością dogłębnego poznania ich potrzeb, na które jako nauczyciel, chcę odpowiadać jak najlepiej. Uważam, że największą radość przynosi pokonanie trudności, opanowanie nowych umiejętności, osiągnięcie choćby najmniejszego celu. Traktuję dzieci poważnie, staram się dawać wskazówki i pomagać odnaleźć własną drogę. Pozwalam na samodzielność, która uczy dojrzałości i odpowiedzialności.

W pracy zawodowej cenię możliwość realizowania zainteresowań i pasji. Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki – śpiewu i gry na skrzypcach. To przestrzeń, która codziennie mnie inspiruje i stanowi istotny element mojej pracy.

Kwalifikacje zdobyłam kształcąc się na studiach magisterskich: Pedagogika ze specjalnością Edukacja Międzykulturowa i Migracji, a także na studiach podyplomowych: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Terapii. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

To, co robię w życiu przynosi mi ogromną satysfakcję i stanowi fundament szczęścia, które kreuję sama. Wyzwania motywują mnie do działania i nieustannego rozwoju. Spełniam marzenia i czerpię z życia to, co najlepsze! 

POPRZEDNIA STRONA

 

Zobacz również

Nasza kadra

Jacek Binkowski - logopeda

Jacek Binkowski - logopeda

Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Dalej kształcę się i rozwijam w tym kierunku, biorąc udział w różnorodnych szkoleniach.

Z dziećmi pracuję już od kilku lat i ...