Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Anna Spruch – dyrektor przedszkola

Kadra

Wierzę, że chęć podjęcia działania jest podstawą do osiągnięcia sukcesu, dlatego moim głównym celem w pracy z dziećmi jest rozbudzanie naturalnej ciekawości oraz wewnętrznej motywacji do samodzielnego działania i poznawania świata. Szczególnie chętnie stosuję metody aktywizujące, które skłaniają dzieci do poszukiwań, a także brania odpowiedzialności za proces dydaktyczno-wychowawczy. Staram się podążać za potrzebami dziecka, obserwować jego aktualne umiejętności, aby móc stawiać przed nim atrakcyjne wyzwania, które leżą w sferze jego najbliższego rozwoju. Jestem przekonana, że głównym celem edukacji jest nie gromadzenie wiedzy, ale kształtowanie postaw, bowiem, jak pisał Janusz Korczak: Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.

Przed ukończeniem kwalifikacyjnych studiów pedagogicznych oraz podyplomowych studiów w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, uzyskałam tytuł magistra historii sztuki na Wydziale Historycznym UW. Od początku mojej pracy pedagogicznej starałam się wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie, by uwrażliwiać dzieci na otaczające je piękno i rozbudzać wiarę we własne możliwości. Zależy mi na tym, aby każdy człowiek był nie tylko bacznym obserwatorem świata, w którym żyje, ale świadomie i odpowiedzialnie, na miarę własnych możliwości, uczestniczył w procesie jego tworzenia, przyczyniając się do powstawania rzeczy pięknych i dobrych.

Poza sztuką, w życiu zawodowym i prywatnym inspiruje mnie również muzyka. Nie tylko słucham jej w każdej wolnej chwili, ale także staram się aktywnie w niej uczestniczyć, przede wszystkim poprzez śpiew. Zachęcam dzieci do gry na instrumentach i samodzielnego tworzenia muzyki, co sprzyja nie tylko rozwojowi różnorodnych umiejętności, ale jest także doskonałym sposobem wyrażania emocji.

Wierzę, że każdy człowiek jest nie tylko artystą, który może kształtować rzeczywistość, ale sam w sobie stanowi dzieło sztuki. Wszystko co mówi i robi jest sposobem wyrazu własnych emocji, doświadczeń i pragnień. Podobnie jak interpretacja dzieła sztuki, również interpretacja zachowań drugiej osoby stanowi próbę odkrycia bogactwa tego, co ukryte pod powierzchnią. By osiągnąć ten cel, konieczna jest nie tylko wiedza, ale i wrażliwość. Dziecko chce być zrozumiane i pragnie, by jego emocje zostały zaakceptowane. Wtedy czuje się bezpiecznie, może się rozwijać i przekraczać własne granice. Zaczyna błyszczeć wewnętrznym światłem, zaskakując wszystkich wokół – jak prawdziwe arcydzieło w wielkiej galerii ludzkości.

POPRZEDNIA STRONA

 

Zobacz również

Nasza kadra

Michalina Borkowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Michalina Borkowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Spędzanie czasu z dziećmi daje mi mnóstwo uśmiechu każdego dnia. Uwielbiam dziecięcą naturalność i niczym nieskrępowaną radość. Ich błysk w oczach i ciekawość otaczającym światem. Dlatego w pracy z najmłodszymi staram się rozwijać i pielęgnować ...