Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Joanna Żółtowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Kadra

Ukończyłam studia na kierunku edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz magisterskie studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – socjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Cały czas staram się dokształcać i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, aby moja praca była efektywna, przynosiła wiele korzyści i dobrej zabawy dla naszych przedszkolaków.

W pracy z dziećmi cenię sobie możliwość ciągłego rozwoju, odkrywania coraz nowszych i ciekawszych form pracy. Moim celem jest pielęgnowanie dziecięcej chęci poznawania, gdyż jest ona źródłem późniejszej ciekawości intelektualnej. Warsztat mojej pracy opieram m.in. na pedagogice planu daltońskiego, „Dziecięcej matematyce” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz metodzie aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss. W codziennej pracy, pomagam kształtować dzieciom rozwój odpowiedzialności i umiejętności kooperacji. Szczególną wagę przywiązuję do nauki poprzez doświadczenie, gdyż w przyszłości skutkuje to nabyciem umiejętności korzystania z wiedzy w praktyce. Stawiam na rozwijanie samodzielności każdego dziecka, budowanie wiary we własne siły oraz rozwijanie twórczego potencjału.

Jestem miłośniczką aktywnych form spędzania czasu wolnego: pływam, uwielbiam jazdę na rolkach oraz spacery na łonie natury. Do zajęć z dziećmi staram się wprowadzać jak najwięcej zajęć muzyczno-ruchowych, stymulujących ich wszechstronny rozwój. Kocham zwierzęta i przyrodę, a przy każdej możliwej okazji pokazuję przedszkolakom piękno otaczającego świata, pomagam w wyrabianiu empatii i wrażliwości ekologicznej.

Wieczorami oddaję się przyjemności czytania literatury z zakresu kognitywistyki oraz behawiorystyki psów.

POPRZEDNIA STRONA

 

Zobacz również

Nasza kadra

Marta Żurawska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Marta Żurawska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

W swojej pracy staram się rozbudzać w dzieciach ciekawość otaczającym nas światem. W tym celu najczęściej wykorzystuję metody aktywizujące oraz prowadzę projekty. Dzięki temu, dzieci uczą się samodzielnego dochodzenia do wiedzy oraz odpowiedzialności za wykonywane działania ...