Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Warunki lokalowe

Przedszkole mieści się w pomieszczeniach pozyskanych dzięki strategicznej współpracy z funduszem Griffin Real Estate – właścicielem budynku przy ul. J. Rosoła 10.

Dzięki zawartej wieloletniej umowie w kolejnych latach będziemy przejmować następne części budynku. Już teraz w jednej z nich działa Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego. Przedszkole mieści się we wschodniej części budynku. Ma do swojej dyspozycji sale dydaktyczne, ogrody zabaw oraz salę sportową.

 

 

Sale

Przestronne pomieszczenia doskonale oświetlone, ciepłe, nowocześnie umeblowane i w pełni wyposażone w różnego rodzaju pomoce edukacyjne. 

Sala sportowa

Wyposażona w przyrządy wykorzystywane w trakcie zajęć gimnastyki korekcyjnej. Prowadzone są w niej również rozmaite zajęcia dodatkowe wymagające większej przestrzeni.

Gabinet logopedy

Osobny pokój wykorzystywany podczas indywidualnych zajęć terapii logopedycznej.

Gabinet pedagoga

Osobny pokój wykorzystywany podczas konsultacji, zajęć indywidualnych i spotkań z rodzicami.

Kuchnia

Wyposażona w specjalistyczny sprzęt kuchenny, dzięki któremu dzieci otrzymują pyszne i ciepłe posiłki. Kuchnia spełnia wszelkie wymagania norm europejskich i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ma wdrożone systemy jakości GHP, GMP i HACCP. Posiłki przygotowujemy na miejscu, są dostarczane na piętro z wykorzystaniem windy.

Toalety

Przystosowane dla małych dzieci.

Sala gimnastyczna

Przedszkole korzysta również z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego, która mieści się w tym samym budynku.

W czerwcu 2017 roku otrzymaliśmy wyróżnienie w II edycji konkursu "Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie". Celem konkursu było wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych. Nasze Przedszkole zostało docenione za "stworzenie przestrzeni, która daje radość wszystkim dzieciom".

 

Zobacz również

Nasza kadra

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska – dyrektor zespołu placówek oświatowych

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska – dyrektor zespołu placówek oświatowych

Prezes Zarządu Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW, w ramach studiów podyplomowych ukończyła Pedagogikę, Informatykę dla nauczycieli, Matematykę,  Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia na odległość (e-learning), oraz Zarządzanie Oświatą na UW. Pracowała jako nauczycielka ...