Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Bezpieczeństwo

Budynek przedszkola spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny szkolnej. Na terenie przedszkola działa całodobowy monitoring, wjazd na teren placówki jest pod stałym nadzorem pracowników firmy ochraniającej. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci wdrożone zostały procedury odbioru dziecka z przedszkola. Przy drzwiach wejściowych został zamontowany wideofon.

Budynek, w którym mieści się przedszkole wyposażony jest w instalację odgromową, instalację przeciwpożarową, hydranty wewnątrz budynku oraz gaśnice.

Klatka schodowa jest oddzielona drzwiami przeciwpożarowymi, na klatce schodowej zostały zamontowane też klapy dymne. Droga ewakuacyjna jest oznakowana, zainstalowane jest też oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.

Zaplecze kuchenne spełnia wszystkie normy żywienia zbiorowego.

Nauczyciele przechodzą corocznie przypominające szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zobacz również

Nasza kadra

Natalia Bednarska - pedagog

Natalia Bednarska - pedagog

Myślę, że pedagogiem się nie jest, ale staje się nim dzięki ciągłej pracy nad sobą. Ja swój proces stawania się pedagogiem rozpoczęłam blisko 20 lat temu. Pedagogika to dla mnie także przedmiot badań naukowych i ...