Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Bezpieczeństwo

Budynek przedszkola spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny szkolnej. Na terenie przedszkola działa całodobowy monitoring, wjazd na teren placówki jest pod stałym nadzorem pracowników firmy ochraniającej. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci wdrożone zostały procedury odbioru dziecka z przedszkola. Przy drzwiach wejściowych został zamontowany wideofon.

Budynek, w którym mieści się przedszkole wyposażony jest w instalację odgromową, instalację przeciwpożarową, hydranty wewnątrz budynku oraz gaśnice.

Klatka schodowa jest oddzielona drzwiami przeciwpożarowymi, na klatce schodowej zostały zamontowane też klapy dymne. Droga ewakuacyjna jest oznakowana, zainstalowane jest też oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.

Zaplecze kuchenne spełnia wszystkie normy żywienia zbiorowego.

Nauczyciele przechodzą corocznie przypominające szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zobacz również

Nasza kadra

Anna Spruch – dyrektor przedszkola

Anna Spruch – dyrektor przedszkola

Wierzę, że każdy człowiek jest nie tylko artystą, który może kształtować rzeczywistość, ale sam w sobie stanowi dzieło sztuki. Wszystko co mówi i robi jest sposobem wyrazu własnych emocji, doświadczeń i pragnień. Podobnie jak interpretacja ...