Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Wycieczki edukacyjne

Wycieczki edukacyjne poza teren przedszkola są oferowane w ramach opłaty czesnego. W ciągu roku każda grupa realizuje co najmniej 6 takich wycieczek. Mogą to być wizyty w muzeum, teatrze, galerii, wyprawy do lasu, parku etc.

Spacery i krótkie wycieczki wykorzystujemy, aby zaspakajać naturalną u dziecka ciekawość tego, co dzieje się wokół niego. Przedszkolaki uczestniczą w grach i zabawach ruchowych, poznają rytm przyrody i ćwiczą swoją spostrzegawczość.

Wyjście z budynku przedszkola ma dla dziecka ogromne znaczenie. Przebywanie na świeżym powietrzu na placu zabaw lub na spacerze jest wspaniałą okazją do uprawiania ćwiczeń fizycznych. Taka aktywność nie tylko wzmacnia mięśnie, ale również wyrabia lepsze poczucie równowagi, doskonali koordynację ruchową, rozwija giętkość ciała.

Podczas krótkich wycieczek w okolice przedszkola dziecko poznaje rytm i ruch miasta, obserwuje miejskie obiekty i instytucje, ma możliwość przyjrzenia się ludziom wykonującym różne zawody: fryzjer, sprzedawca… Podczas spaceru czy wycieczki dziecko pod czujnym okiem opiekuna poznaje zasady bezpiecznego poruszania się po mieście, ale także właściwego zachowywania się np. w środkach lokomocji (autobusie, tramwaju, metrze), w muzeum (jestem cicho, nie dotykam eksponatów), w parku (nie niszczę przyrody – nie depczę trawników, nie zrywam kwiatów i liści, bawię się zgodnie z innymi dziećmi).

Wspólna wycieczka czy spacer są źródłem radości, zadowolenia dziecka. Kształtują jego procesy psychiczne – myślenie, zapamiętywanie, spostrzeganie. Dzięki nim w sposób bezpośredni dziecko poznaje otaczający je świat.

Nasze przedszkole w pełni korzysta z bogatej oferty placówek kulturalnych, naukowych, artystycznych opracowanych specjalne dla najmłodszych dzieci.

Zobacz również

Nasza kadra

Anna Stefaniak - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Anna Stefaniak - nauczyciel wychowania przedszkolnego

W pracy w przedszkolu bardzo ważne jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa dzieci, bez niego nie możemy odpowiednio wspierać ich rozwoju i edukacji. Staram się najpierw zbudować odpowiednią  atmosferę i relację z dziećmi, by następnie móc indywidualnie rozwijać ...