Od zawsze widziała, że chce pracować z dziećmi, ponieważ codzienny kontakt z małymi odkrywcami otaczającego nas świata pozwala jej spełniać się przez wzajemną naukę oraz budowanie pozytywnych relacji. Swoje doświadczenie zdobywała przez wieloletnie prowadzenie zimowisk dla dzieci ze szkół podstawowych. Od 2018 roku jest związana ze Stowarzyszeniem Bardziej Kochani.