Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Języki obce

Częsty kontakt dziecka z językiem obcym, zwłaszcza poprzez zabawę, sprawia że jest on przyswajany w sposób naturalny, szybko i bez specjalnego wysiłku. Wprowadzanie zajęć językowych w przedszkolu służy nie tylko prostemu zapamiętywaniu słownictwa, ale również ćwiczy pamięć, poszerza percepcję, rozwija inteligencję i abstrakcyjne myślenie.

Każde zajęcia są swego rodzaju przygodą, podczas której dzieci wykorzystują wszystkie zmysły do poznawania otaczającego je świata i otwierają się na nowe doświadczenia, język i kulturę. Dzieci zapoznają się ze słówkami, prostymi wyrażeniami i całymi strukturami w języku obcym poprzez zabawy ruchowe i gry. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem muzyki, która, naszym zdaniem, jest jednym z najistotniejszych elementów w edukacji najmłodszych.

JĘZYK ANGIELSKI

Język angielski odbywa się w naszym przedszkolu 5 razy w tygodniu w grupach 2,5-, 3-, 4- i 5-latków i 6 razy w tygodniu w grupach 6-latków.  Jest realizowany na podstawie autorskiego programu

Podczas zajęć wykorzystywane są metody przystosowane do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym:

 Metoda naturalna – zajęcia prowadzone są w języku angielskim, dlatego dzieci przyswajają ten język na podobnych zasadach, jak ojczysty. Nauczyciel używa prostych słów i komunikatów, stosując wiele gestów, mimiki, tak by dziecko miało szansę zrozumieć go samodzielnie, z kontekstu wypowiedzi;

– TPR (metoda reagowania całym ciałem) – metoda stawiająca na pierwszym miejscu zrozumienie. Nauczyciel wydaje polecenia w języku angielskim, ich wykonanie demonstruje najpierw samodzielnie, a później angażuje dzieci. Metoda ta wymaga połączenia pracy obu półkul mózgu, tak aby uaktywnić jednocześnie mowę i ruch fizyczny. Cieszy się ona dużym uznaniem, dzięki wykorzystaniu różnych przedmiotów dla stworzenia kontekstu sytuacyjnego. Stosowanie tej metody ułatwia dzieciom zapamiętywanie słów i zwrotów przy pomocy kojarzenia ich z ruchem i muzyką.

 Nauka przez zabawę – uczenie dzieci języka poprzez różnorodne gry i zabawy (w tym ruchowe) sprawia, że nauka staje się dla nich przyjemnością, a uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach.

Na lekcjach dzieci pracują w grupie, w parach lub indywidualnie, uczą się poprzez słuchanie, śpiewanie i odgrywanie piosenek czy prostych historyjek, wykonywanie ćwiczeń, oglądanie prostych materiałów edukacyjnych, różnego rodzaju zabawy dostosowane do ich możliwości wiekowych. Różnorodność form pracy sprawia, że każdy ma szansę znaleźć swoją ulubioną aktywność, a podczas zajęć nie ma czasu na nudę!

INNE JĘZYKI OBCE

W naszym Przedszkolu istnieje także możliwość nauki innych języków obcych (francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego) w ramach zajęć dodatkowych. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub grupowo i są dodatkowo płatne.

Zobacz również

Nasza kadra

Dagmara Dziewińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Dagmara Dziewińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ważne jest dla mnie, aby w mojej grupie dzieci czuły się bezpiecznie, jak w domu. Dbam o dobre relacje między rówieśnikami, poprzez swoje zachowanie uczę ich wartości, które są najważniejsze w życiu: szacunku do siebie ...