Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu (MDS) jest stosowana w naszym przedszkolu jako przygotowanie do nauki czytania i pisania oraz jako sposób na wprowadzanie liter w starszych grupach przedszkolnych. Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałanie, czyli integracja percepcyjno-motoryczna. Wszystkie te czynności leżą u podstaw umiejętności czytania i pisania.

Zajęcia prowadzone według MDS pomagają rozwijać nie tylko aktywność umysłową, ale także, poprzez kształtowanie umiejętności w sferze emocjonalnej i społecznej, wpływają na pozytywne funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym. Ponadto, ćwiczenia usprawniające integrację percepcyjno-motoryczną są szczególnie zalecane jako profilaktyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu wśród dzieci ryzyka dysleksji oraz dzieci o nieharmonijnym lub opóźnionym rozwoju psychomotorycznym.

Metoda Dobrego Startu jest adekwatna do pracy z grupą dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych. Podczas zajęć według MDS stosuje się stymulację na poziomie wielu zmysłów, co pozwala z jednej strony znaleźć ulubiony sposób ekspresji dziecka, z drugiej zaś wesprzeć we wszystkich obszarach rozwoju. Zajęcia tą metodą prowadzone są w każdej z naszych grup przedszkolnych regularnie, co najmniej raz w tygodniu.

Zobacz również

Nasza kadra

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska - prezes zarządu fundacji ETO

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska - prezes zarządu fundacji ETO

Prezes Zarządu Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW, w ramach studiów podyplomowych ukończyła Pedagogikę, Informatykę dla nauczycieli, Matematykę,  Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia na odległość (e-learning), oraz Zarządzanie Oświatą na UW. Pracowała jako nauczycielka ...