Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Integracja sensoryczna

W przedszkolu można dokonać diagnozy SI. Integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka. Wysoce skomplikowane procesy, takie jak koordynacja ruchowa, planowanie ruchu, percepcja słuchowa czy wzrokowa, mowa, czytanie, pisanie czy liczenie, są zależne od procesów integracyjnych dokonujących się w ośrodkowym układzie nerwowym. Na skutek różnych czynników wpływających na rozwój dziecka podczas ciąży, czynników okołoporodowych i pojawiających się w późniejszym rozwoju może dojść do zaburzeń w procesach integracji sensorycznej. Więcej na temat Integracji Sensorycznej w ciekawym artykule „Terapia zabawą”.

Zobacz również

Nasza kadra

Ilona Kazana - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ilona Kazana - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także edukacji integracyjnej oraz edukacji włączającej. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam podczas różnorodnych praktyk w warszawskich szkołach podstawowych, przedszkolach, świetlicy ...