Edukacja jest dla nas sferą życia

o ogromnym znaczeniu

Nasze placówki oświatowe są otwarte na dzieci każdej wiary i wszystkich wyznań. Zależy nam na przygotowaniu młodych ludzi do dorastania w duchu prawdy, dobra i piękna. Staramy się już od najmłodszych lat zachęcać ich do odkrywania świata przyrody, sztuki i nauki oraz uczyć szacunku do siebie i innych ludzi.

Twórcza zabawa,

kreatywne myślenie

Naszym celem jest pobudzanie, wzmacnianie i rozwijanie indywidualnych predyspozycji dzieci. Podkreślając ich mocne strony i wykorzystując naturalny potencjał wynikający z chęci poznawania świata, budujemy wewnętrzną motywację do nauki.

Dziecko poznaje świat i uczy się poprzez działanie, dlatego decydującą rolę w procesie edukacyjnym odgrywa jego własna aktywność. W naszej pracy wykorzystujemy metody zachęcające do samodzielności, odkrywania, doświadczania, eksperymentowania, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

Skłaniamy do brania odpowiedzialności, planowania swoich działań, podejmowania współpracy z rówieśnikami, a wszystko to, aby umożliwić rozwój nie tylko w zakresie umiejętności poznawczych, ale także społecznych i emocjonalnych.

Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja w naszej placówce trwa przez cały rok, o ile w danej grupie wiekowej są wolne miejsca. Aby zapisać dziecko...

czytaj dalej
29 edycja WOŚP

29 edycja WOŚP

79 330,04 zł – tyle zebrali nasi wolontariusze! Nasi wspaniali Wolontariusze!!! Niesamowity wynik!! Brak nam słów!...

czytaj dalej

Organizacja przedszkola

Kadra

Nasi nauczyciele są dla dzieci przewodnikami, którzy towarzyszą im w naturalnym odkrywaniu pierwszych pasji, predyspozycji i uzdolnień.

Godziny pracy

Przedszkole jest czynne w godzinach 7:30-18:00

Czas pracy Przedszkola jest dostosowany do godzin pracy Rodziców naszych Szkrabków i skorelowany z czasem pracy Szkoły Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego.

Warunki lokalowe

Przedszkole mieści się w Warszawie na Ursynowie, przy ul. J. Rosoła 10. w nowoczesnym budynku specjalnie przystosowanym pod jego potrzeby.