Adaptacja w Szkrabkach

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to ważne wydarzenie w życiu zarówno dziecka jak i rodziców. Towarzyszy mu zwykle wiele emocji, oczekiwań i wyobrażeń. Przed dziećmi stoi sporo wyzwań, wśród których są m.in. zaakceptowanie rozstania z rodzicami, nieco inny niż w domu rytm dnia, nauka współpracy z rówieśnikami czy poznanie zasad zabawy. Rodzicom często towarzyszą obawy czy dziecko jest już gotowe na pójście do przedszkola, czy dokonali słusznego wyboru i najważniejsze chyba – zaufanie nauczycielom i innym specjalistom z placówki.

Co zrobić, żeby ułatwić dzieciom pobyt w przedszkolu w ciągu pierwszych dni? Można wcześniej przygotować je na tę zmianę poprzez rozmowy, budowanie pozytywnego nastawienia czy wzmacniania samodzielności, tak, aby dziecko miało poczucie sprawczości. Warto zadbać o poranki bez pośpiechu. Dobrze sprawdzają się krótkie pożegnania oraz poinformowanie, kiedy dziecko zostanie odebrane z przedszkola („będę po obiedzie”) i dotrzymanie tej obietnicy. Dzięki temu budujemy poczucie bezpieczeństwa. Akceptujmy też emocje, które się pojawiają – dziecka i własne. Jednocześnie starajmy się nie wyrażać własnego niepokoju w obecności dziecka.

W naszym Przedszkolu przykładamy dużą wagę do łagodnej adaptacji dziecka. Ostatni tydzień sierpnia to zawsze czas bezpłatnej adaptacji. Wówczas w godzinach 10:00–12:00 zapraszamy dzieci razem z opiekunami do wspólnej zabawy, poznania nauczycielek i dzieci z grupy. Założenie jest takie, by osoba towarzysząca dziecku stopniowo z aktywnego uczestniczenia w zajęciach przeszła do roli obserwatora, a ostatecznie oczekiwała na dziecko poza salą. Oczywiście dostosowujemy się do gotowości dziecka do pozostania w sali bez opiekuna, stopniowo wydłużając ten czas.

W adaptacjach oprócz nauczycielek bierze udział również przedszkolna psycholog, która wspiera zarówno dzieci jak i rodziców. Pani psycholog prowadzi konsultacje dla rodziców – dotyczące nie tylko adaptacji –  przez cały rok.

Przed tygodniem adaptacyjnym organizujemy warsztaty dla rodziców dotyczące przygotowania dziecka do pobytu w przedszkolu.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona Szkrabków prosimy o KONTAKT!