Szkrabkobus

Przedszkole dysponuje specjalnie przystosowanym do przewozu dzieci mikrobusem – Szkrabkobusem (Mercedes Sprinter). Aby skorzystać z dowozu dziecka do Przedszkola, należy zgłosić się do Sekretariatu. Dzieci w trakcie podróży są pod opieką pracownika Szkoły.
Koszt dowozu dziecka jest zależny od miejsca zamieszkania i liczby zgłoszonych dzieci.

Szkrabkobus jeździ po określonej trasie z wyznaczonymi przystankami (w obrębie Ursynowa). Trasa przejazdu jest wyznaczana na początku roku szkolnego na podstawie zgłoszeń rodziców.

     

    autobus szkolny