Matematyka

Zajęcia z matematyki mają charakter ogólnorozwojowy, są oparte o podstawę programową oraz specjalny program nauczania, przygotowany na potrzeby naszej placówki, autorstwa profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Celem zajęć jest kształtowanie u dzieci umiejętności rozumowania i wnioskowania, co ułatwia naukę matematyki w szkole.

Wykonując różnorodne ćwiczenia, dzieci skupiają swoją uwagę na regularnościach i sekwencjach, zarówno przy układaniu klocków, uczeniu się wierszy, jak i podczas obserwowania rytmu dnia. Wielokrotnie zaobserwowane sekwencje zamieniane są na ruch lub dźwięk. Wdrażanie dzieci do dostrzegania powtarzalności w otoczeniu i w swoim działaniu, wspomaga ich rozwój, uczy myślenia i koncentracji. Tak zdobyte doświadczenia są bazą do kształtowania wszystkich umiejętności.

 

edukacja matematyczna