Języki obce

 W programie zajęć przedszkolnych jest nauka języka angielskiego. Jednak w ramach zajęć dodatkowych, istnieje możliwość nauki języka francuskiego, rosyjskiego czy hiszpańskiego. Lekcje są prowadzone indywidualnie lub w grupie i są dodatkowo płatne.

Uczymy dzieci języków obcych poprzez zabawę. Taki sposób kontaktu dziecka z językiem obcym sprawia, że jest on przyswajany w sposób naturalny, szybko i bez większego wysiłku. Wprowadzanie zajęć językowych w przedszkolu służy nie tylko prostemu zapamiętywaniu słownictwa, ale również ćwiczy pamięć, poszerza percepcję, rozwija inteligencję i abstrakcyjne myślenie.

  

Każde zajęcia są swego rodzaju przygodą, podczas której dzieci wykorzystują wszystkie zmysły do poznawania otaczającego je świata i otwierają się na nowe doświadczenia, język i kulturę. Dzieci zapoznają się ze słówkami, prostymi wyrażeniami i całymi konstrukcjami gramatycznymi obcego języka poprzez zabawy ruchowe i gry. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem muzyki, która jest niezwykle istotnym elementem w edukacji najmłodszych.

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się 5 razy w tygodniu, w grupach 2,5-, 3-, 4- i 5-latków oraz 6 razy w tygodniu w grupach 6-latków. Realizujemy autorski program edukacji języka angielskiego.

Podczas zajęć wykorzystywane są metody stosowane w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 Metoda naturalna – zajęcia prowadzone są w języku angielskim, dlatego dzieci przyswajają ten język na podobnych zasadach, jak ojczysty. Nauczyciel używa prostych słów i komunikatów, stosując wiele gestów i mimikę, co ułatwia dziecku zrozumienie przekazu na poziomie werbalnym, a także wnioskowanie z kontekstu.

– TPR (metoda reagowania całym ciałem) – metoda stawiająca na pierwszym miejscu zrozumienie. Nauczyciel wydaje polecenia w języku angielskim, a ich wykonanie demonstruje najpierw samodzielnie, a później angażuje dzieci. Metoda ta wymaga połączenia pracy obu półkul mózgu, tak aby uaktywnić jednocześnie mowę i ruch fizyczny. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem dzieci, głównie dlatego, że pozwala na wykorzystanie wielu przedmiotów, atrybutów, zabawek do stworzenia kontekstu sytuacyjnego. Stosowanie tej metody ułatwia dzieciom zapamiętywanie słów i zwrotów przy pomocy kojarzenia ich z ruchem i muzyką.

 Nauka przez zabawę – uczenie dzieci języka poprzez gry i zabawy (w tym ruchowe) sprawia, że nauka staje się dla nich przyjemnością, co zachęca ich do aktywnego udziału w zajęciach.

Na lekcjach dzieci pracują w grupie, w parach lub indywidualnie. Uczą się poprzez słuchanie, śpiewanie i odgrywanie prostych scenek, wykonywanie ćwiczeń, oglądanie materiałów edukacyjnych i różnego rodzaju zabawy dostosowane do ich możliwości wiekowych. Wielość form pracy sprawia, że każdy ma szansę znaleźć swoją ulubioną aktywność. Tu nie ma czasu na nudę!

Inne języki obce

W naszym Przedszkolu istnieje także możliwość nauki innych języków obcych (francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego) w ramach zajęć dodatkowych. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub grupowo i są dodatkowo płatne.