Nauczyciele

PAULINA WARDAK

   Od zawsze widziała, że chce pracować z dziećmi, ponieważ codzienny kontakt z małymi odkrywcami otaczającego nas świata pozwala jej spełniać się przez wzajemną naukę oraz budowanie pozytywnych relacji. Swoje doświadczenie zdobywała przez wieloletnie...

czytaj dalej

KAROLINA STAŃCZYK

Jako pedagog i mama wie, jak ważne dla dziecka jest poczucie bezpieczeństwa. Dlatego jest zawsze gotowa przytulić, porozmawiać, wysłuchać, bawić się i żartować z dziećmi. Praca w przedszkolu dostarcza jej wiele radości i satysfakcji. 

czytaj dalej

JOANNA KOWALCZYK

  Jest absolwentką pedagogiki specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W dzieciach fascynuje ją ich pomysłowość, brak schematycznego myślenia oraz to,...

czytaj dalej

AGNIESZKA MIERZEWSKA

  Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jako nauczyciel stara się stwarzać dzieciom bezpieczne warunki rozwoju, oparte na wzajemnym zaufaniu. Wspiera je i zachęca do poznawania świata tak, aby każdy dzień był dla nich...

czytaj dalej

KLAUDIA GAWRYOŁEK

   W mojej pracy koncentruje się na wspieraniu samodzielności i wrażliwości na piękno świata. Chciałaby także rozbudzić w dzieciach ciekawość, otwartość i tolerancję. Ważne jest dla niej, aby stworzyć dziecku przestrzeń do tego, by mogło wyrazić...

czytaj dalej

MAŁGORZATA SIELCZAK

  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnych grup wiekowych, młodzieżą oraz seniorami. Interesują ją inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne, jak i związane z nimi innowacje, w szczególności oparte na sieciowaniu tychże...

czytaj dalej

JUSTYNA LIPIŃSKA

  Kocha swoją pracę. Uważa, że mając nawet najgorszą chandrę nie sposób nie uśmiechnąć się, gdy patrzy się na działania przedszkolaków, a dzieci doceniają jej starania. Pracuje w przedszkolu i jest z tego dumna

czytaj dalej

DAGMARA DZIEWIŃSKA

  Ukończyła studia licencjackie o specjalności wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zbierała w przedszkolach i klubikach. Uważa, że duże znaczenie w kształtowaniu dzieci mają...

czytaj dalej

KATARZYNA DRAMIŃSKA

   Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Każdego dnia stara się towarzyszyć dzieciom i wspierać je w przeżywaniu emocji, pokonywaniu trudności i dążeniu do samodzielności. Uważa, że...

czytaj dalej

ALEKSANDRA KOWALSKA

    Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W pracy z dziećmi stawia na zrozumienie. Stara się być dla nich drogowskazem pokazującym różne drogi, zakręty i sytuacje,...

czytaj dalej

NATALIA MALAROWSKA

  Ukończyła studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego oraz Studia Podyplomowe z Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Kwalifikacji Nauczycielskich w Warszawie. Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego wyznaje zasadę, że należy śmiać...

czytaj dalej