Terminarz rekrutacji

 Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do naszego Przedszkola. W miarę dostępnych miejsc przyjmujemy dzieci w ciągu całego roku szkolnego.

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do klas 0

1. Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do Zerówki w Niepublicznym Przedszkolu Szkrabki prosimy o wypełnienie Ankiety Zgłoszeniowej i przesłanie jej poprzez formularz kontaktowy do dnia 14 stycznia 2022 r.

2. Spotkanie informacyjne dotyczące organizacji Zerówek oraz klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. S. B. Lindego odbędzie się online poprzez platformę ZOOM. Po przesłaniu Ankiety Zgłoszeniowej zostanie wysłany do Państwa zaproszenie na spotkanie wraz z linkiem. 

3. Spotkanie informacyjne, dotyczące rekrutacji do klasy 0 i 1 odbędzie się 17 stycznia 2022 r. o godz. 18:00.

4. Po spotkaniu informacyjnym prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w stacjonarnych spotkaniach rekrutacyjnych.

5. Spotkania rekrutacyjne z dziećmi i rodzicami odbędą się w Niepublicznym Przedszkolu Szkrabki w dniu 19 lutego 2022 r.

6. Zgodnie z Zasadami rekrutacji, dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo w rekrutacji. Przedszkole zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia dziecka.

7. Rodziców, których interesuje zapisanie dziecka do młodszych grup przedszkolnych, prosimy o kontakt z Sekretariatem Przedszkola poprzez Formularz Kontaktowy lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 511 398 468, w celu umówienia się na indywidualne spotkanie.

8. O przyjęciu dziecka klasy 0 Niepublicznego Przedszkola Szkrabki poinformujemy Państwa drogą poczty elektronicznej. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane 28 lutego 2022 r.

9. W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do klasy 0, należy podpisać Umowę na świadczenie usług edukacyjnych oraz wpłacić opłatę rekrutacyjną. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą zostać poproszeni o szybsze podjęcie decyzji.

10. Brak opłaty w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy kandydatów na uczniów/przedszkolaków i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.