Muzyka

U dzieci w wieku przedszkolnym szybko następuje rozwój fizyczny oraz rozwój mowy. Bardzo płynne jest przejście od mowy do śpiewu i właśnie dlatego tak istotna jest rola rytmiki. Poprzez aktywne słuchanie muzyki oraz odtwarzanie rytmów na instrumentach (marakasy, kastaniety, pudełka akustyczne, janczary, tamburyna, triangle) kształtowana jest nie tylko wrażliwość muzyczna, ale też słuch fonematyczny, niezbędny w nauce czytania i pisania.

Podróż poprzez świat muzyki rozpoczynamy od powiązania utworów ze słowem, gestem oraz spontanicznym ruchem. W łączeniu ruchu z muzyką istotne są zarówno dyscyplina i koordynacja – co ćwiczymy poprzez naukę tańców i prostych układów choreograficznych, jak i swobodna improwizacja oraz indywidualna ekspresja.