Plan Daltoński

Każdy człowiek uczy się w trochę inny sposób. Planowanie i tworzenie zadań, które dla wszystkich dzieci w grupie byłyby wyzwaniem edukacyjnym i mieściły się w ich strefie najbliższego rozwoju jest szalenie skomplikowanym zadaniem. Dlatego też w naszym Przedszkolu wykorzystujemy koncepcję Planu Daltońskiego, dzięki której nasze Przedszkolaki mogą rozwijać samodzielność, odpowiedzialność i współpracę.

Plan Daltoński zakłada również indywidualizację pracy Przedszkolaków, w czym pomagają nam m.in.: praca z tablicą zadań, zróżnicowane zadania podczas wspólnych zajęć dydaktycznych, modelowanie pracy w parach i małych grupkach oraz instrukcje do wykonania czynności i zadań.