Plan Daltoński

Każdy człowiek uczy się w trochę inny sposób, dlatego też w naszym Przedszkolu wykorzystujemy koncepcję Planu Daltońskiego, dzięki której nasze Przedszkolaki mogą rozwijać samodzielność, odpowiedzialność i współpracę.

Plan Daltoński zakłada również indywidualizację pracy, w czym naszym podopiecznym pomagają nam m.in.: praca z tablicą zadań, zróżnicowane zadania podczas wspólnych zajęć dydaktycznych, modelowanie pracy w parach i małych grupkach oraz instrukcje do wykonania czynności i zadań.

matematyka