Niepubliczne Przedszkole „Szkrabki” powstało w 2013 r. z inicjatywy założonej w 2008 r. Fundacji „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe” (ETO).

Idea Fundacji ETO nawiązuje do tradycji warszawskiej społeczności ewangelickiej, która jeszcze przed II wojną światową prowadziła znamienite szkoły, dbające o właściwe wychowanie i edukację młodych ludzi (m.in. gimnazjum męskie im. Mikołaja Reja i gimnazjum żeńskie im. Królewny Anny Wazówny).

Poprzez kontakt z innymi osobami dziecko staje się istotą społeczną, osadzoną w kulturze i funkcjonującą zgodnie z jej normami. Buduje własny system wartości, oparty na wartościach środowiska i kultury, w których żyje.

Opierając się na uniwersalnych chrześcijańskich wartościach: pracowitości, tolerancji oraz szacunku wobec innych, chcemy wspierać budowanie indywidualnej tożsamości dziecka w duchu prawdy, dobra i piękna. Kładziemy nacisk na kształtowanie umiejętności współdziałania, wzajemnego wspierania się oraz odpowiedzialności.

Pragniemy, aby w naszym przedszkolu każde dziecko mogło czuć się bezpiecznie i miało warunki do indywidualnego, pełnego rozwoju swojej osobowości.

Chcemy zapewnić naszym wychowankom środowisko, w którym wszystkie ich prawa, a w szczególności prawo do godności, szacunku i nietykalności osobistej, będą respektowane. Oczekujemy takiej postawy od wszystkich uczestników życia przedszkolnego – pracowników przedszkola, rodziców, ale również dzieci.