Zajęcia wspierające rozwój społeczno – emocjonalny

Rozwój społeczno-emocjonalny, to stopniowe nabywanie zdolności i umiejętności w sferze samokontroli, relacji społecznych, emocji i uczenia się. Jeśli dziecko spełnia wymogi związane z każdym zadaniem rozwojowym, jakie napotyka na drodze, czuje się pewnie i bezpiecznie. Podczas zajęć wspierających rozwój społeczno-emocjonalny, w bezpiecznej atmosferze pomagamy dzieciom rozwijać poszczególne sfery rozwoju psychicznego. Wspieramy rozwój kompetencji w zakresie adaptacji, integracji grupy, samokontroli, działania w trudnych sytuacjach, nabywania umiejętności społecznych oraz stopniowego uczenia się rozumienia i wyrażania uczuć, racjonalnego myślenia i kształtowania pozytywnej samooceny. Zajęcia wspierające rozwój społeczno–emocjonalny są prowadzone raz w tygodniu przez przedszkolnego psychologa, ale ćwiczenie tych umiejętności odbywa się przez cały czas pobytu w przedszkolu.

działalność Fundacji ETO