Rozwój społeczno-emocjonalny

Podczas zajęć wspierających rozwój społeczno-emocjonalny, w bezpiecznej atmosferze pomagamy dzieciom w stopniowym nabywaniu umiejętności społecznych oraz uczeniu się rozumienia i wyrażania uczuć, racjonalnym myśleniu i kształtowaniu pozytywnej samooceny, uczeniu się rozwijać poszczególne sfery rozwoju psychicznego.

Wspieramy rozwój ich kompetencji w zakresie adaptacji, integracji grupy, samokontroli, działania w trudnych sytuacjach. Zajęcia wspierające rozwój społeczno–emocjonalny są prowadzone raz w tygodniu przez przedszkolnego psychologa, ale ćwiczenie tych umiejętności odbywa się przez cały czas pobytu w przedszkolu.