Niepubliczne Przedszkole Szkrabki, podobnie jak Szkołę Podstawową im. Samuela Bogumiła Lindego, prowadzi Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe.

Fundacja nawiązuje do najlepszych tradycji edukacyjnych warszawskiej społeczności ewangelickiej. Szkoły ewangelickie działały na terenie Polski do 1952 r., a wizytówką polskiego ewangelicyzmu były dwa znamienite przedwojenne warszawskie gimnazja: męskie im. Mikołaja Reja i żeńskie im. Królewny Anny Wazówny.

Przedszkole Szkrabki i Szkoła Lindego kontynuują te tradycje. Dbając o harmonijny rozwój młodego człowieka, realizuje autorski program wychowania przedszkolnego. 

przedstawienie w przedszkolu