Opłaty

 • Opłata rekrutacyjna wynosi 2000 (dwa tysiące) złotych, płatne w terminie do dwóch tygodni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola i podpisaniu umowy edukacyjnej. Brak opłaty w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.
  • Czesne.

   W ramach opłaty czesnego zapewniamy:

  • opiekę w godzinach 7:30 – 18:00;
  • codzienne zajęcia zgodnie z autorskim programem;
  • codzienne zajęcia z języka angielskiego;
  • zajęcia ruchowe i muzyczne;
  • opiekę psychologa przedszkolnego;
  • okolicznościowe wydarzenia, spotkania dla Rodziców, bale, spotkania z ciekawymi gośćmi tp.
   •  

    Bank Pekao SA Oddział III

    ul. Tadeusza Czackiego 21/23
    nr konta: 36 1240 1040 1111 0010 5955 5002

     

   życie w szkole