Dwujęzyczna zerówka

Bilingual Linde – dwujęzyczna zerówka w klasie 0 

Dwujęzyczność w naszej zerówce: zaplanowanie procesu edukacyjnego w interdyscyplinarny, różnorodny sposób pozwalający uczniom na wykorzystywanie języka tak, że docelowo nie będzie dla nich językiem obcym.

  • W grupie dwujęzycznej część zajęć prowadzona jest metodą CLIL, czyli Content and Learning Integrated Learning (Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe), podczas których celem jest jednoczesne uczenie materiału przedmiotowego i wspieranie rozwoju językowego, co pozwala uczniom w bezpieczny sposób naturalnie rozwijać wszelkie kompetencje
  • W ciągu dnia z dziećmi jest także nauczyciel angielskojęzyczny, który prowadząc z nimi zajęcia dba o poprawne kształcenie wymowy, melodii języka oraz naturalnych reakcji językowych.
  • Phonics – dbanie o rozwój korelacji dźwięk-znak, ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania w języku obcym.
  • Program nauczania języka angielskiego skorelowany jest z programem nauczania przedszkolnego.
  • Język sytuacyjny ćwiczony wraz z nauczycielem angielskojęzycznym – to naturalny sposób utrwalania codziennego języka, w którym dziecko najpierw zaczyna czuć się komfortowo jako słuchacz, aby później zacząć samemu stosować znane sobie zwroty.  
  • TPR, czyli Total Physical Response – nauka, która poprzez koordynację języka i ruchu, pozwala na kształtowanie umiejętności w atmosferze integracji i zabawy. 
  • Creativity & Autonomy – pozwalanie uczniom na znalezienie swojego sposobu na rozwiązanie problemu bądź wyrażenie się wedle swojego pomysłu wzmaga nie tylko ich poczucie autonomii, ale także rozwija ich kreatywność.
  • Taksonomia Blooma – nie skupiamy się jedynie na zapamiętaniu informacji, ważna jest umiejętność wykorzystania tych informacji w dalszym procesie, ocena informacji i jej praktyczne zastosowanie. 
  • Zajęcia odbywają się w zgodzie z dzieckiem oraz w oparciu o jego potrzeby rozwojowe. 
  • WIZJA: Edukacja ma za zadanie włączać język angielski w życie codzienne uczniów, sprawiać, że będą naturalnie przyswajać i komunikować się w języku, dążąc do osiągnięcia kompetencji językowych.