W pracy z dziećmi nauczyciele skupiają się na mocnych stronach i zdolnościach każdego dziecka, starając się odkryć preferowane przez nie sposoby uczenia się. Świadomie dobierają metody i środki nauczania, organizując przestrzeń edukacyjną w taki sposób, by odpowiadała indywidualnym potrzebom.

Nasi nauczyciele to osoby, dla których praca jest pasją. Stale się rozwijają i doskonalą poprzez studia podyplomowe, kursy czy warsztaty. Wszyscy wychowawcy posiadają kwalifikacje do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i systematycznie odbywają szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Przedszkole stara się prowadzić politykę kadrową, mającą na celu długofalową współpracę z nauczycielami.

Nasza kadra:

AGNIESZKA SCHAITTER

DYREKTOR PRZEDSZKOLA   Jest absolwentką Pedagogiki ze specjalnością Edukacja Międzykulturowa i Migracji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ukończyła również studia podyplomowe: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Terapii w...

PAULINA KURZAWIŃSKA

PSYCHOLOG  Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie uczy się w szkole psychoterapii integracyjnej. Od kilku lat pracuje jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży oraz trener umiejętności społecznych. W swojej pracy z dziećmi...

MIŁKA MAJCZYNO

NAUCZYCIELKA MUZYKI  Edukatorka, multiinstrumentalistka i animatorka kultury. Ukończyła szkołę muzyczną w klasie skrzypiec oraz kulturoznawstwo ze specjalizacją Animacja Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Gra na skrzypcach, pianinie i śpiewa. Od 7 lat...

JACEK BINKOWSKI

LOGOPEDA  Ukończył studia licencjackie i magisterskie na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Dalej kształci się i rozwija w tym kierunku, biorąc udział w różnorodnych szkoleniach. Z dziećmi pracuje od kilku lat. W relacji...

PAULINA WARDAK

   Od zawsze widziała, że chce pracować z dziećmi, ponieważ codzienny kontakt z małymi odkrywcami otaczającego nas świata pozwala jej spełniać się przez wzajemną naukę oraz budowanie pozytywnych relacji. Swoje doświadczenie zdobywała przez wieloletnie...

czytaj dalej

KAROLINA STAŃCZYK

Jako pedagog i mama wie, jak ważne dla dziecka jest poczucie bezpieczeństwa. Dlatego jest zawsze gotowa przytulić, porozmawiać, wysłuchać, bawić się i żartować z dziećmi. Praca w przedszkolu dostarcza jej wiele radości i satysfakcji. 

czytaj dalej

JOANNA KOWALCZYK

  Jest absolwentką pedagogiki specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W dzieciach fascynuje ją ich pomysłowość, brak schematycznego myślenia oraz to,...

czytaj dalej

AGNIESZKA MIERZEWSKA

  Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jako nauczyciel stara się stwarzać dzieciom bezpieczne warunki rozwoju, oparte na wzajemnym zaufaniu. Wspiera je i zachęca do poznawania świata tak, aby każdy dzień był dla nich...

czytaj dalej

KLAUDIA GAWRYOŁEK

   W mojej pracy koncentruje się na wspieraniu samodzielności i wrażliwości na piękno świata. Chciałaby także rozbudzić w dzieciach ciekawość, otwartość i tolerancję. Ważne jest dla niej, aby stworzyć dziecku przestrzeń do tego, by mogło wyrazić...

czytaj dalej

MAŁGORZATA SIELCZAK

  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnych grup wiekowych, młodzieżą oraz seniorami. Interesują ją inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne, jak i związane z nimi innowacje, w szczególności oparte na sieciowaniu tychże...

czytaj dalej

JUSTYNA LIPIŃSKA

  Kocha swoją pracę. Uważa, że mając nawet najgorszą chandrę nie sposób nie uśmiechnąć się, gdy patrzy się na działania przedszkolaków, a dzieci doceniają jej starania. Pracuje w przedszkolu i jest z tego dumna

czytaj dalej

DAGMARA DZIEWIŃSKA

  Ukończyła studia licencjackie o specjalności wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zbierała w przedszkolach i klubikach. Uważa, że duże znaczenie w kształtowaniu dzieci mają...

czytaj dalej

KATARZYNA DRAMIŃSKA

   Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Każdego dnia stara się towarzyszyć dzieciom i wspierać je w przeżywaniu emocji, pokonywaniu trudności i dążeniu do samodzielności. Uważa, że...

czytaj dalej

ALEKSANDRA KOWALSKA

    Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W pracy z dziećmi stawia na zrozumienie. Stara się być dla nich drogowskazem pokazującym różne drogi, zakręty i sytuacje,...

czytaj dalej

NATALIA MALAROWSKA

  Ukończyła studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego oraz Studia Podyplomowe z Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Kwalifikacji Nauczycielskich w Warszawie. Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego wyznaje zasadę, że należy śmiać...

czytaj dalej