Metoda Dobrego Startu (MDS) 

 Jest stosowana w naszym Przedszkolu jako przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania. Jej założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałanie, czyli integracja percepcyjno-motoryczna.

Zajęcia prowadzone według Metody Dobrego Startu pomagają rozwijać aktywność umysłową dzieci, a także kształtować umiejętności w sferze emocjonalnej i społecznej, co wpływa na pozytywne funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym.

Metoda Dobrego Startu jest dedykowana pracy z grupą dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas zajęć stosuje się stymulację wielu zmysłów, co pozwala znaleźć ulubiony sposób ekspresji dziecka, przy jednoczesnym wspieraniu go we wszystkich obszarach rozwoju.

Zajęcia tą metodą prowadzone są w każdej grupie przedszkolnej regularnie, co najmniej raz w tygodniu.