Metoda Dobrego Startu (MDS) 

jest stosowana w naszym przedszkolu jako przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania. Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałanie, czyli integracja percepcyjno-motoryczna.
Zajęcia prowadzone według MDS pomagają rozwijać aktywność umysłową dzieci, a także kształtować umiejętności w sferze emocjonalnej i społecznej, co wpływa na pozytywne funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym.
Ćwiczenia usprawniające integrację percepcyjno-motoryczną są szczególnie zalecane jako profilaktyka w grupie dzieci mających trudności w nauce czytania i pisania, ujawniających wczesne cechy dysleksji oraz nieharmonijnego lub opóźnionego rozwoju psychomotorycznego.
Metoda Dobrego Startu jest dedykowana pracy z grupą dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas zajęć stosuje się stymulację wielu zmysłów, co pozwala znaleźć ulubiony sposób ekspresji dziecka, jednocześnie wspierać je we wszystkich obszarach rozwoju. Zajęcia tą metodą prowadzone są w każdej grupie przedszkolnej regularnie, co najmniej raz w tygodniu.