W sobotę 23 września 2023 r. obchodziliśmy 10-lecie Przedszkola Szkrabki. Ze względu na deszczową aurę całe wydarzenie odbyło się na sali gimnastycznej Szkoły Lindego. Pani Dyrektor Agnieszka Schaitter przywitała wszystkich zgromadzonych, wśród których byli m.in. Pani Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska (Prezes Zarządu Fundacji ETO, Fundator) i Ks. Piotr Gaś (Wiceprzewodniczący Rady Fundacji). Obecna była również kadra kierownicza Szkoły i kadra Przedszkola Szkrabki, która została przywitana wielkimi brawami. Na przybyłych gości, zwłaszcza dzieci, dla których Przedszkole powstało, czekało wiele atrakcji – m.in. tort, koncert interaktywny dla dzieci, pokaz iluzjonisty. Był również czas na wspomnienia – pierwsi absolwenci Przedszkola Szkrabki są obecnie w 2 klasie szkoły średniej. Nie zabrakło również podziękowań dla Pani Dyrektor Agnieszki Schaitter, która już od 5 lat pełni funkcję dyrektora Przedszkola Szkrabki. Wszyscy zgromadzeni na pewno mile będą wspominać 10-lecie Przedszkola!