Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jako nauczyciel stara się stwarzać dzieciom bezpieczne warunki rozwoju, oparte na wzajemnym zaufaniu. Wspiera je i zachęca do poznawania świata tak, aby każdy dzień był dla nich niezwykłą przygodą. Czuje satysfakcję, że może im w tym towarzyszyć. W swojej pracy lubi także to, że sama wiele się uczy od dzieci.