DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Jest absolwentką Pedagogiki ze specjalnością Edukacja Międzykulturowa i Migracji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ukończyła również studia podyplomowe: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Terapii w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zawód pedagoga to dla niej nie tylko praca, ale także pasja i styl życia, który łączy wartości takie, jak szacunek, dobro, piękno i prawda, z umiejętnością patrzenia na świat oczami dziecka.