Kocha swoją pracę. Uważa, że mając nawet najgorszą chandrę nie sposób nie uśmiechnąć się, gdy patrzy się na działania przedszkolaków, a dzieci doceniają jej starania. Pracuje w przedszkolu i jest z tego dumna