Jak co roku o tej porze, Fundacja ETO organizuje konkurs plastyczny pt. „Moje życzenia świąteczne”. To już 16 edycja!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 4-16 lat do wzięcia udziału w konkursie Fundacji ETO!

Prace prosimy składać w sekretariacie Przedszkola Szkrabki lub Szkoły Lindego, w terminie do dnia 13 listopada 2023 r. z dopiskiem „Konkurs ETO”.

Konkurs dotyczy Świąt Bożego Narodzenia, jednak przeprowadzany jest już w listopadzie, ze względu na to, że kartki laureatów są później drukowane w okresie przedświątecznym, a dochód z ich sprzedaży trafia do potrzebujących.

Regulamin konkursu

Karta Zgłoszeniowa