Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnych grup wiekowych, młodzieżą oraz seniorami. Interesują ją inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne, jak i związane z nimi innowacje, w szczególności oparte na sieciowaniu tychże sektorów. Ceni sobie interdyscyplinarność tych obszarów. Sympatyzuje z organizacjami pozarządowymi, z którymi była związana zawodowo przez kilka ostatnich lat, jak i jest aktualnie – już w formie wolontariatu. Istotne jest dla niej rozbudzanie w dziecku i kształtowanie postaw prospołecznych, wspieranie jego rozwoju emocjonalnego, jak również nauka samodzielności i współpracy opartej na wzajemnym rozumieniu swoich potrzeb i pomocy w ich wyrażaniu.