Absolwentka pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Z zamiłowania ceramik z blisko 10 letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela. Skoncentrowana na potrzebach, rozwoju i samodzielności dzieci. Stara się zaszczepić w dzieciach ciekawość i miłość do otaczającego świata. Jako mama ma świadomość jak istotne dla dzieci jest poczucie akceptacji i bezpieczeństwa.