Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Opłaty

Podstawowe opłaty

Podstawowe czesne przewidziane na rok szkolny 2016/2017 (od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017) 1 500 zł
Czesne płatne jest na podstawie umowy w trybie comiesięcznym do 5 każdego miesiąca.

Przy zapisie dziecka do przedszkola pobierana jest jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 2 000 zł. W przypadku zapisania drugiego lub kolejnego dziecka do przedszkola opłata rekrutacyjna jest pobierana tylko raz, od najstarszego dziecka.

 

Rabaty

W przypadku, kiedy do zespołu placówek równocześnie uczęszcza rodzeństwo, czesne za kolejne dziecko obniżone jest o 200 zł miesięcznie od ceny podstawowej. Zniżka obowiązuje w każdym roku, w którym drugie dziecko uczęszcza do przedszkola. Zniżka obowiązuje także wówczas, gdy starsze dziecko (starsze dzieci) ukończą przedszkole, pod warunkiem jednak, że podejmą naukę w szkole Fundacji ETO.

 

Opłaty za okres wakacji

Przedszkole jest otwarte w miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu, z wyjątkiem trzytygodniowej przerwy technicznej (na przełomie lipca i sierpnia). W tym okresie opłata za przedszkole wynosi 80% czesnego za każdy z tych miesięcy.

 

Zajęcia dodatkowe

Rodzaje zajęć płatnych poza czesnym są szczegółowo przedstawione w zakładce Zajęcia dodatkowe.

 

Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne są bezpłatne. Dla dzieci rozpoczynających edukację w naszym Przedszkolu od września, zajęcia adaptacyjne odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia (dwie godziny dziennie) i uwzględniają róznorodne aktywności dzieci, z jakimi zetkną się podczas dnia przedszkolnego (zajęcia dydaktyczne, zabawa swobodna, posiłek - drugie śniadanie, zabawy w ogrodzie przedszkolnym). 

Forma i czas realizacji zajęć adaptacyjnych dla dzieci zapisanych w ciągu roku szkolnego jest ustalany indywidualnie z rodzicami dziecka.

 

 

Zobacz również

Nasza kadra

Natalia Bednarska - pedagog

Natalia Bednarska - pedagog

Myślę, że pedagogiem się nie jest, ale staje się nim dzięki ciągłej pracy nad sobą. Ja swój proces stawania się pedagogiem rozpoczęłam blisko 20 lat temu. Pedagogika to dla mnie także przedmiot badań naukowych i ...