Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Opłaty

Podstawowe opłaty

Podstawowe czesne przewidziane na rok szkolny 2019/2020 (od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020) wynosi 1524 zł, a w przpadku zerówek - 1 550 zł.

Czesne płatne jest na podstawie umowy w trybie comiesięcznym do 5 każdego miesiąca.

Przy zapisie dziecka do przedszkola pobierana jest jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 2 000 zł. O ile do Zespołu Placówek Oświatowych Fundacji ETO zapisywane jest drugie lub kolejne dziecko, opłata rekrutacyjna wynosi: za drugie dziecko – 75% kwoty opłaty rekrutacyjnej, za trzecie i kolejne dziecko – 50% kwoty opłaty rekrutacyjnej.

 

Rabaty

W przypadku, kiedy do zespołu placówek równocześnie uczęszcza rodzeństwo, czesne za kolejne dziecko wynosi 90% ceny podstawowej. Zniżka obowiązuje w każdym roku, w którym drugie dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły prowadzonych przez Fundację ETO.

 

Opłaty za okres wakacji

Przedszkole jest otwarte w miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu, z wyjątkiem trzytygodniowej przerwy technicznej (na przełomie lipca i sierpnia). W tym okresie opłata za przedszkole wynosi 80% czesnego za każdy z tych miesięcy.

 

Zajęcia dodatkowe

Rodzaje zajęć płatnych poza czesnym są szczegółowo przedstawione w zakładce Zajęcia dodatkowe.

 

Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne są bezpłatne. Dla dzieci rozpoczynających edukację w naszym Przedszkolu od września, zajęcia adaptacyjne odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia (dwie godziny dziennie) i uwzględniają róznorodne aktywności dzieci, z jakimi zetkną się podczas dnia przedszkolnego (zajęcia dydaktyczne, zabawa swobodna, posiłek - drugie śniadanie, zabawy w ogrodzie przedszkolnym). 

Forma i czas realizacji zajęć adaptacyjnych dla dzieci zapisanych w ciągu roku szkolnego jest ustalany indywidualnie z rodzicami dziecka.

 

 

Zobacz również

Nasza kadra

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska – dyrektor zespołu placówek oświatowych

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska – dyrektor zespołu placówek oświatowych

Prezes Zarządu Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW, w ramach studiów podyplomowych ukończyła Pedagogikę, Informatykę dla nauczycieli, Matematykę,  Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia na odległość (e-learning), oraz Zarządzanie Oświatą na UW. Pracowała jako nauczycielka ...