Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Opłaty

Podstawowe opłaty

Podstawowe czesne przewidziane na rok szkolny 2018/2019 (od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019) 1 500 zł, w przypadku zerówek czesne wynosi 1 550 zł.

Czesne płatne jest na podstawie umowy w trybie comiesięcznym do 5 każdego miesiąca.

Przy zapisie dziecka do przedszkola pobierana jest jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 2 000 zł. W przypadku zapisania drugiego lub kolejnego dziecka do przedszkola opłata rekrutacyjna jest pobierana tylko raz, od najstarszego dziecka.

 

Rabaty

W przypadku, kiedy do zespołu placówek równocześnie uczęszcza rodzeństwo, czesne za kolejne dziecko obniżone jest o 200 zł miesięcznie od ceny podstawowej. Zniżka obowiązuje w każdym roku, w którym drugie dziecko uczęszcza do przedszkola. Zniżka obowiązuje także wówczas, gdy starsze dziecko (starsze dzieci) ukończą przedszkole, pod warunkiem jednak, że podejmą naukę w szkole Fundacji ETO.

 

Opłaty za okres wakacji

Przedszkole jest otwarte w miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu, z wyjątkiem trzytygodniowej przerwy technicznej (na przełomie lipca i sierpnia). W tym okresie opłata za przedszkole wynosi 80% czesnego za każdy z tych miesięcy.

 

Zajęcia dodatkowe

Rodzaje zajęć płatnych poza czesnym są szczegółowo przedstawione w zakładce Zajęcia dodatkowe.

 

Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne są bezpłatne. Dla dzieci rozpoczynających edukację w naszym Przedszkolu od września, zajęcia adaptacyjne odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia (dwie godziny dziennie) i uwzględniają róznorodne aktywności dzieci, z jakimi zetkną się podczas dnia przedszkolnego (zajęcia dydaktyczne, zabawa swobodna, posiłek - drugie śniadanie, zabawy w ogrodzie przedszkolnym). 

Forma i czas realizacji zajęć adaptacyjnych dla dzieci zapisanych w ciągu roku szkolnego jest ustalany indywidualnie z rodzicami dziecka.

 

 

Zobacz również

Nasza kadra

Katarzyna Winiarska-Uhlig - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Katarzyna Winiarska-Uhlig - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Zanim postanowiłam, że zostanę nauczycielką, skończyłam studia wyższe techniczne na Politechnice Ślaskiej w Katowicach. Moi rodzice, choć sami są nauczycielami, robili wszystko, żebym nie poszła w ich ślady. Ale, jak żartują moi znajomi, ja chyba ...