Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Plan dnia

Czas pracy przedszkola jest dostosowany do godzin pracy Rodziców naszych Szkrabków. Przedszkole przyjmuje dzieci od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 i zapewnia opiekę do godziny 18:00, oprócz świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz Wielkiego Piątku. W Wigilię i Sylwestra przedszkole pracuje w godzinach 7:30-14:00.

Na przełomie lipca i sierpnia, jest przewidziana trzytygodniowa przerwa techniczna przeznaczona na remonty i przygotowanie sal do kolejnego roku szkolnego. W tym roku przypada ona od 25 lipca do 14 sierpnia 2016 r.

Dzień w przedszkolu rozpoczyna się o godzinie 7:30, kiedy pierwsze dzieci witane są przez nauczycielki. Wszystkie następujące później aktywności przebiegają zgodnie ze starannie zaplanowanym rozkładem zajęć. Stały rytm dnia w przedszkolu nie tylko pozwala dzieciom dostrzegać i uczyć się regularności, ale i znacząco zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa.

 

7:30-8:30 Dzieci przychodzą do przedszkola

Jest to czas zabaw dowolnych w kącikach zainteresowań. Prowadzimy zabawy integracyjne, a także wspierające rozwój i twórczą aktywność dzieci.

8:30 Powitanie

Kiedy większość dzieci dotarła już do przedszkola, witamy się piosenką, wspólnie układamy kalendarz, utrwalając stałe rytmy (pora roku, miesiąc, dzień tygodnia) i planujemy aktywności na dany dzień.

9:00-9:30 – ŚNIADANIE

9:30-11:00 – Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne

W grupach wiekowych realizujemy program wychowania przedszkolnego wzbogacony o zajęcia z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych, język angielski, gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy oraz zajęcia plastyczne i umuzykalniające. Czas trwania oraz forma prowadzenia zajęć są dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb dzieci.

11:00-11:30 – DRUGIE ŚNIADANIE

11:30-13:00 – Pobyt na świeżym powietrzu

Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Kontynuujemy zajęcia.

13:00-13:30 – OBIAD

13:30-14:30 – Odpoczynek poobiedni

Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek pod kocykiem, czytamy bajki, słuchamy wspólnie relaksującej muzyki. Tym, które nie odpoczywają pod kocykiem, proponujemy spokojne zajęcia wyciszające. Dzieci starsze biorą udział w cichych zabawach i grach stolikowych, zabawach w kącikach zainteresowań. W tym czasie możemy również wyjść na spacer lub prowadzimy zajęcia dodatkowe.

14:30-16:00 – Zajęcia indywidualne

Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych. Korzystamy ze spacerów i zabaw na powietrzu. Rozpoczynamy zajęcia dodatkowe.

16.00–16:30 – PODWIECZOREK

16:30–17:00 – Zajęcia indywidualne i zajęcia dodatkowe

Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć. Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnej działalności. W zależności od pogody prowadzimy zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach zabawy. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe.

17:00-18:00 – Zabawy popołudniowe

Czas odbioru dzieci. Oczekując na rodziców, czytamy dzieciom bajki, bawimy się w sali lub na placu zabaw. Zachęcamy dzieci do podejmowania twórczej i samodzielnej aktywności.

Zobacz również

Nasza kadra

Natalia Bednarska - pedagog

Natalia Bednarska - pedagog

Myślę, że pedagogiem się nie jest, ale staje się nim dzięki ciągłej pracy nad sobą. Ja swój proces stawania się pedagogiem rozpoczęłam blisko 20 lat temu. Pedagogika to dla mnie także przedmiot badań naukowych i ...