Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Plan dnia

Czas pracy przedszkola jest dostosowany do godzin pracy Rodziców naszych Szkrabków. Przedszkole przyjmuje dzieci od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 i zapewnia opiekę do godziny 18:00, oprócz świąt, dni ustawowo wolnych od pracy Wielkiego Piątku oraz dodatkowych trzech dni wolnych wyznaczonych zgodnie ze Statutem Niepublicznego Przedszkola Szkrabki. W Wigilię i Sylwestra przedszkole pracuje w godzinach 7:30-14:00.

Na przełomie lipca i sierpnia, jest przewidziana trzytygodniowa przerwa techniczna przeznaczona na remonty i przygotowanie sal do kolejnego roku szkolnego. W tym roku przypada ona od 26 lipca do 13 sierpnia 2021 r.

Dzień w przedszkolu rozpoczyna się o godzinie 7:30, kiedy pierwsze dzieci witane są przez nauczycielki. Wszystkie następujące później aktywności przebiegają zgodnie ze starannie zaplanowanym rozkładem zajęć. Stały rytm dnia w przedszkolu nie tylko pozwala dzieciom dostrzegać i uczyć się regularności, ale i znacząco zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa.

 

7:30-8:30 Dzieci przychodzą do przedszkola

Jest to czas zabaw dowolnych w kącikach zainteresowań. Prowadzimy zabawy integracyjne, a także wspierające rozwój i twórczą aktywność dzieci.

8:30 Powitanie

Kiedy większość dzieci dotarła już do przedszkola, witamy się piosenką, wspólnie układamy kalendarz, utrwalając stałe rytmy (pora roku, miesiąc, dzień tygodnia) i planujemy aktywności na dany dzień.

9:00-9:30 – ŚNIADANIE

9:30-11:00 – Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne

W grupach wiekowych realizujemy program wychowania przedszkolnego wzbogacony o zajęcia z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych, język angielski, gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy oraz zajęcia plastyczne i umuzykalniające. Czas trwania oraz forma prowadzenia zajęć są dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb dzieci.

11:00-11:30 – DRUGIE ŚNIADANIE

11:30-13:00 – Pobyt na świeżym powietrzu

Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Kontynuujemy zajęcia.

13:00-13:30 – OBIAD

13:30-14:30 – Odpoczynek poobiedni

Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek pod kocykiem, czytamy bajki, słuchamy wspólnie relaksującej muzyki. Tym, które nie odpoczywają pod kocykiem, proponujemy spokojne zajęcia wyciszające. Dzieci starsze biorą udział w cichych zabawach i grach stolikowych, zabawach w kącikach zainteresowań. W tym czasie możemy również wyjść na spacer lub prowadzimy zajęcia dodatkowe.

14:30-16:00 – Zajęcia indywidualne

Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych. Korzystamy ze spacerów i zabaw na powietrzu. Rozpoczynamy zajęcia dodatkowe.

16.00–16:30 – PODWIECZOREK

16:30–17:00 – Zajęcia indywidualne i zajęcia dodatkowe

Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć. Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnej działalności. W zależności od pogody prowadzimy zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach zabawy. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe.

17:00-18:00 – Zabawy popołudniowe

Czas odbioru dzieci. Oczekując na rodziców, czytamy dzieciom bajki, bawimy się w sali lub na placu zabaw. Zachęcamy dzieci do podejmowania twórczej i samodzielnej aktywności.

Zobacz również

Nasza kadra

Sylwia Król - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Sylwia Król - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Chęć poznania otaczającego świata, kreatywność oraz pytania i odpowiedzi dzieci za każdym razem potrafią mnie zaskoczyć. Praca z nimi przynosi wiele radości, energii i satysfakcji. Według mnie każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego celem ...