Jest absolwentką pedagogiki specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika, a także studiów podyplomowych Diagnoza i terapia osób z autyzmem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoje kompetencje i wiedzę dalej poszerza i uaktualnia poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach.
W pracy z dziećmi ważne jest dla niej budowanie poczucia zaufania i bezpieczeństwa. Kładzie nacisk na zrozumienie emocji dziecka, pomaga w przejściu przez trudne dla niego sytuacje dnia codziennego. Zwraca uwagę na motywowanie dzieci do samodzielności i rozbudzania w nich poczucia sprawności. Ceni sobie współpracę z rodzicami, która sprzyja rozwojowi dziecka.
Prywatnie jest kociarą, fanką mocnych brzmień, koncertów i zagadek kryminalnych.