Szkrabki youtube Szkrabki google plus

Plan Daltoński

Autorski program Przedszkola „Szkrabki”, „Twórcza zabawa, kreatywne myślenie", zakłada zindywidualizowane podejście do każdego dziecka oraz umożliwienie mu pracy w taki sposób, by była zgodna ze spersonalizowanymi preferencjami uczenia się. Proces edukacyjny powinien być organizowany w taki sposób, aby uwzględniać fakt, że dzieci różnią się między sobą. Na początku XX wieku H. Parkhurst – zauważając słabości w systemie kształcenia – zastąpiła uczenie „całej klasy” swoją koncepcją planu laboratoryjnego, zbudowaną na trzech elementach: wolności, samodzielności i współpracy. W tradycyjnym modelu nauczania to nauczyciel jest odpowiedzialny za proces edukacyjny, w modelu daltońskim – uczeń przejmuje część odpowiedzialności i uczy się uczenia dla siebie. Samodzielnym nie można być wtedy, gdy wykonuje się jedynie polecenia nauczyciela w sposób odtwórczy. W koncepcji daltońskiej, jeśli dziecko ma się czegoś nauczyć – musi to zrobić samodzielnie przy wsparciu innych. Oznacza to szukanie sposobów na rozwiązanie wybranego wcześniej zadania. Czas, jakiego potrzebuje, aby je wykonać, jest zależny od tempa pracy i możliwości. W tym samym czasie dzieci wykonują różne zadania, a nauczyciel ma okazję, aby udzielać im pojedynczo indywidualnego wsparcia. Dzieci mogą też udzielać sobie wzajemnie wskazówek i uczyć się od siebie.

Warto podkreślić, że edukacja daltońska jest koncepcją nauczania, a nie programem edukacyjnym. Daltoński model edukacyjny jest elastyczny, podlega zmianom, dopasowuje się do miejsca i czasów. Podstawową zasadą koncepcji planu daltońskiego jest wizualizacja działań dzieci. Elementy pedagogiki planu daltońskiego w Przedszkolu to m. in.: kolorowe oznaczenia dni tygodnia, miesięcy, pór roku; kalendarz pogody ilustrowany obrazkami; oznaczenia graficzne zasad grupowych; kalendarz urodzin ilustrowany zdjęciami dzieci; wizualizowanie zawartości szafek i półek (zdjęcia pomocy dydaktycznych, książek i zabawek); tablica planowania zadań tygodniowych; tablica z dyżurami dzieci; kolorowe zegary.

Więcej o planie daltońskim w artykule pani Ewy Janus, przedszkolnego pedagoga i metodyka.

Zobacz również

Nasza kadra

Anna Oreszczuk - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Anna Oreszczuk - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Przebywanie wśród dzieci sprawia mi nieustannie mnóstwo radości. Obcując z najmłodszymi staram się zawsze patrzeć na świat ich oczami, by lepiej rozumieć i przeżywać z nimi wszystkie smutki i radości. Cieszą mnie i napawają dumą ...